Monday, 29 December 2014 06:16

Alfiyatu Ibnu Maalik

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Name Size LengthPlay
Alfiyatu Ibnu Maalik Q1
Sh. Shariif Dhawiil
15.8 MB34:33 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q1
Sh. Shariif Dhawiil
23.3 MB50:55 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q3
Sh. Shariif Dhawiil
20.5 MB44:49 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q4
Sh. Shariif Dhawiil
22.7 MB49:31 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q5
Sh. Shariif Dhawiil
19.1 MB41:37 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q6
Sh. Shariif Dhawiil
14.9 MB32:38 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q7
Sh. Shariif Dhawiil
22.3 MB48:46 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q8
Sh. Shariif Dhawiil
20.8 MB45:29 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q9
Sh. Shariif Dhawiil
19.6 MB42:42 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q10
Sh. Shariif Dhawiil
12.3 MB26:45 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q11
Sh. Shariif Dhawiil
19.1 MB41:49 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q12
Sh. Shariif Dhawiil
23.1 MB50:26 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q13
Sh. Shariif Dhawiil
11.9 MB25:58 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q14
Sh. Shariif Dhawiil
22.9 MB49:54 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q15
Sh. Shariif Dhawiil
23.9 MB52:12 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q16
Sh. Shariif Dhawiil
20.1 MB43:48 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q17
Sh. Shariif Dhawiil
13.3 MB28:57 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q18
Sh. Shariif Dhawiil
17 MB37:11 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q19
Sh. Shariif Dhawiil
11.4 MB24:50 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q20
Sh. Shariif Dhawiil
11.3 MB24:36 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q21
Sh. Shariif Dhawiil
14.8 MB32:24 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q22
Sh. Shariif Dhawiil
19.4 MB42:22 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q23
Sh. Shariif Dhawiil
21.9 MB47:46 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q24
Sh. Shariif Dhawiil
15.8 MB34:35 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q25
Sh. Shariif Dhawiil
33.8 MB36:53 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q26
Sh. Shariif Dhawiil
34.5 MB37:43 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q27
Sh. Shariif Dhawiil
41.1 MB44:52 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q28
Sh. Shariif Dhawiil
16.9 MB36:48 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q29
Sh. Shariif Dhawiil
21.3 MB46:36 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q30
Sh. Shariif Dhawiil
15.3 MB33:31 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q31
Sh. Shariif Dhawiil
23.4 MB51:10 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q32
Sh. Shariif Dhawiil
15.7 MB34:13 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q33
Sh. Shariif Dhawiil
17.5 MB38:14 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q34
Sh. Shariif Dhawiil
11.3 MB24:39 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q35
Sh. Shariif Dhawiil
12.1 MB26:25 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q36
Sh. Shariif Dhawiil
9.5 MB20:43 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q37
Sh. Shariif Dhawiil
12.8 MB27:59 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q38
Sh. Shariif Dhawiil
12.9 MB28:14 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q39
Sh. Shariif Dhawiil
17.8 MB38:59 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q40
Sh. Shariif Dhawiil
15.6 MB33:59 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q41
Sh. Shariif Dhawiil
18.3 MB40:00 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q42
Sh. Shariif Dhawiil
15.8 MB34:29 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q43
Sh. Shariif Dhawiil
17.8 MB38:48 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q44
Sh. Shariif Dhawiil
6.6 MB14:23 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q45
Sh. Shariif Dhawiil
9 MB31:26 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q46
Sh. Shariif Dhawiil
10.4 MB36:25 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q47
Sh. Shariif Dhawiil
7.6 MB26:27 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q48
Sh. Shariif Dhawiil
10 MB35:04 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q49
Sh. Shariif Dhawiil
9.6 MB33:31 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q50
Sh. Shariif Dhawiil
8 MB28:03 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q51
Sh. Shariif Dhawiil
12.7 MB44:19 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q52
Sh. Shariif Dhawiil
5.5 MB19:09 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q53
Sh. Shariif Dhawiil
7.2 MB25:04 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q54
Sh. Shariif Dhawiil
9.4 MB32:52 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q55
Sh. Shariif Dhawiil
9.3 MB32:28 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q56
Sh. Shariif Dhawiil
7.6 MB26:30 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q57
Sh. Shariif Dhawiil
12.7 MB44:29 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q58
Sh. Shariif Dhawiil
12.4 MB43:23 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q59
Sh. Shariif Dhawiil
10.2 MB35:39 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q60
Sh. Shariif Dhawiil
10.1 MB35:20 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q61
Sh. Shariif Dhawiil
9.1 MB31:56 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q62
Sh. Shariif Dhawiil
7.5 MB26:03 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q63
Sh. Shariif Dhawiil
7.6 MB26:27 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q64
Sh. Shariif Dhawiil
11.4 MB39:42 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q65
Sh. Shariif Dhawiil
10.9 MB38:03 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q66
Sh. Shariif Dhawiil
10.7 MB37:24 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q67
Sh. Shariif Dhawiil
11.2 MB39:18 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q68
Sh. Shariif Dhawiil
6.3 MB22:06 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q69
Sh. Shariif Dhawiil
5.5 MB19:02 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q70
Sh. Shariif Dhawiil
10.3 MB35:58 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q71
Sh. Shariif Dhawiil
9.4 MB32:45 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q72
Sh. Shariif Dhawiil
12.4 MB43:18 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q73
Sh. Shariif Dhawiil
9.4 MB32:45 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q74
Sh. Shariif Dhawiil
6.7 MB23:23 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q75
Sh. Shariif Dhawiil
10.8 MB37:52 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q76
Sh. Shariif Dhawiil
11 MB38:30 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q77
Sh. Shariif Dhawiil
7.2 MB25:07 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q78
Sh. Shariif Dhawiil
8.6 MB29:55 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q79
Sh. Shariif Dhawiil
8.7 MB30:27 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q80
Sh. Shariif Dhawiil
7.9 MB27:30 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q81
Sh. Shariif Dhawiil
5.2 MB18:17 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q82
Sh. Shariif Dhawiil
9.3 MB32:28 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q83
Sh. Shariif Dhawiil
8.2 MB28:44 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q84
Sh. Shariif Dhawiil
8.3 MB29:02 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q85
Sh. Shariif Dhawiil
7.8 MB27:11 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q86
Sh. Shariif Dhawiil
10.3 MB36:01 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q87
Sh. Shariif Dhawiil
6.8 MB23:47 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q88
Sh. Shariif Dhawiil
4.9 MB17:15 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q89
Sh. Shariif Dhawiil
9.5 MB33:10 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q90
Sh. Shariif Dhawiil
8.8 MB30:45 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q91
Sh. Shariif Dhawiil
8.2 MB28:48 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q92
Sh. Shariif Dhawiil
12.3 MB42:56 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q93
Sh. Shariif Dhawiil
1.6 MB5:45 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q94
Sh. Shariif Dhawiil
19.1 MB41:37 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q95
Sh. Shariif Dhawiil
12.4 MB43:30 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q96
Sh. Shariif Dhawiil
18.6 MB40:43 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q97
Sh. Shariif Dhawiil
17.3 MB37:51 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q98
Sh. Shariif Dhawiil
18.3 MB39:58 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q99
Sh. Shariif Dhawiil
18.5 MB40:26 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q100
Sh. Shariif Dhawiil
14.3 MB31:17 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q101
Sh. Shariif Dhawiil
12.7 MB44:32 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q102
Sh. Shariif Dhawiil
14 MB30:32 min
Play   
Alfiyatu Ibnu Maalik Q71
Sh. Shariif Dhawiil
9.4 MB32:45 min
Play   

 

Read 2760 times Last modified on Monday, 29 December 2014 06:19

Nagala Soco Facebook

Xuquuqda Nabigeena

Print this page

NamePlay
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q1
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q2
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q3
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q4
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q5
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q6
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q7
Play   

Axkaamul Jaalis

Print this page

NamePlay
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ1
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ2
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ3
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ4
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ5
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ6
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ7
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ8
Play   

Usuulul Sunnah

Print this page
Rate this item
(0 votes)

NamePlay
Usuulul Sunnah Q1
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q2
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q3
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q4
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q5
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q6
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q7
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   

Read 2240803 times Last modified on Sunday, 05 June 2016 01:59

Matni Al-Shadhibiyah

Print this page
Rate this item
(0 votes)

NamePlay
Matni Al-Shaadhibiyah Q1
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q2
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q3
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q4
Play   

 

 

 

 

 

Read 2220814 times Last modified on Sunday, 12 June 2016 01:53

Who's Online

We have 176 guests and no members online

Contact Us

Sh. Bashiir Yusuuf Shiil
Fadlan sax qoraalka si aan u fahano su'aashaada
Tel: 416-745-2888
Email: bashiirshiil@hotmail.com
Address: Toronto Ontario

AhmedShaakir
Haddaad rabto inaad farriin ama codsi usoo dirto maamulka
Email: duruus1@gmail.com
Address: Ottawa Ontario

Follow Us Nagala Soco

 

Copyright © Duruus.com.