Sheekh Axmed Macalin Adan Sulub

Sheekh Axmed Macalin Adan Sulub (9)

Sheekh Axmed Macalin Adan Sulub

Hidaayatu Sibyaan Fiicilmi Tajwiid Sh Axmed Macalin Sulub

Name Size LengthPlay
Hidaayatu Sibyaan Fiicilmi Tajwiid Q1
Sheekh Axmed Macalin Adan Sulub
27.7 MB60:27 min
Play   
Hidaayatu Sibyaan Fiicilmi Tajwiid Q2
22.6 MB49:20 min
Play   
Hidaayatu Sibyaan Fiicilmi Tajwiid Q3
27.9 MB60:57 min
Play   

 

Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Sh Axmed Macalin Sulub

Name Size LengthPlay
Muqadimada Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid
Sheekh Axmed Macalin Adan Sulub
0.3 MB0:41 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q1
10.2 MB22:15 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q2
7.9 MB17:16 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q3
35.1 MB38:18 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q4
75.5 MB82:31 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q5
40.1 MB43:50 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q6
25.2 MB55:05 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q7
38.4 MB41:54 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q8
42.2 MB46:06 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q9
42.8 MB46:42 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q10
45.6 MB49:50 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q11
35.9 MB39:10 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q12
25.4 MB27:41 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q13
22.4 MB48:58 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q14
27.3 MB59:34 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q15
10.2 MB22:12 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q16
12.9 MB28:07 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q17
39.9 MB43:34 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q18
41.8 MB45:40 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q19
39.3 MB42:57 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q20
60.5 MB66:02 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q21
14 MB30:39 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q22
51.5 MB56:14 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q23
45 MB49:08 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q24
56.2 MB61:26 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q25
59.1 MB64:36 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q26
49.7 MB54:16 min
Play   

Fanu Tajwiid Sh Axmed Macalin Sulub

Name Size LengthPlay
Fanu Tajwiid Q1
Sheekh Axmed Macalin Adan Sulub
8.4 MB18:23 min
Play   
Fanu Tajwiid Q2
27.4 MB59:51 min
Play   
Fanu Tajwiid Q3
19.7 MB42:57 min
Play   
Fanu Tajwiid Q4
31.7 MB69:17 min
Play   
Fanu Tajwiid Q5
23.7 MB51:50 min
Play   
Fanu Tajwiid Q6
23.5 MB51:25 min
Play   
Fanu Tajwiid Q7
16.8 MB36:39 min
Play   
Fanu Tajwiid Q8
21.1 MB46:10 min
Play   
Fanu Tajwiid Q9
26.7 MB58:15 min
Play   

 

 

ATambiih Calallaxni jaliyi walaxni khafiyi

Name Size LengthPlay
ATambiih Calallaxni Jaliyi Walaxni Khafiyi Q1
Sheekh Axmed Macalin Adan Sulub
29.7 MB64:47 min
Play   
ATambiih Calaalaxni Jaliyi Walaxni Khafiyi Q2
25.4 MB55:32 min
Play   
ATambiih Calallaxni Jaliyi Walaxni Khafiyi Q3
28.4 MB61:56 min
Play   
ATambiih Calallaxni Jaliyi Walaxni Khafiyi Q4
35.6 MB77:40 min
Play   

 

Igathatul malhuuf Fiicadad Sifaatul Xuruuf

Name Size LengthPlay
Igathatul malhuuf Fiicadad Sifaatul Xuruuf Q1
Sheekh Axmed Macalin Adan Sulub
11.7 MB25:31 min
Play   
Igathatul malhuuf Fiicadad Sifaatul Xuruuf Q2
35.5 MB77:32 min
Play   
Igathatul malhuuf Fiicadad Sifaatul Xuruuf Q3
32.7 MB71:27 min
Play   

Mudakaratu Fii Tajwiid

Name Size LengthPlay
Mudakaratu FiiTajwiid Q1
Sheekh Axmed Macalin Adan Sulub
8.3 MB36:28 min
Play   
Mudakaratu FiiTajwiid Q2
12.1 MB52:58 min
Play   
Mudakaratu FiiTajwiid Q3
59.9 MB65:28 min
Play   
Mudakaratu FiiTajwiid Q4
66.2 MB72:21 min
Play   
Mudakaratu FiiTajwiid Q5
41 MB44:47 min
Play   
Mudakaratu FiiTajwiid Q6
69.9 MB76:22 min
Play   
Mudakaratu FiiTajwiid Q7
54.1 MB59:05 min
Play   
Mudakaratu FiiTajwiid Q8
47.5 MB51:50 min
Play   
Mudakaratu FiiTajwiid Q9
12.1 MB13:13 min
Play   
Mudakaratu FiiTajwiid Q10
1.8 MB1:55 min
Play   
Mudakaratu FiiTajwiid Q11
22.5 MB49:03 min
Play   
Mudakaratu FiiTajwiid Q12
24 MB52:27 min
Play   
Mudakaratu FiiTajwiid Q13
21.3 MB46:35 min
Play   
Mudakaratu FiiTajwiid Q14
35.3 MB77:05 min
Play   

 

Manduumatul Khaqaani FiicilTajwiid

Name Size LengthPlay
Manduumatul Khaqani FiicilTajwiid Q1
49.6 MB54:10 min
Play   
Manduumatul Khaqani FiicilTajwiid Q2
17.3 MB37:49 min
Play   
Manduumatul Khaqani FiicilTajwiid Q3
29.5 MB32:11 min
Play   
Manduumatul Khaqani FiicilTajwiid Q4
11.6 MB12:43 min
Play   
Manduumatul Khaqani FiicilTajwiid Q5
25.7 MB28:06 min
Play   
6
2.5 MB min
Play   

Al Hidaayatul Mustafiid Fiicilm Tajwiid

Name Size LengthPlay
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q1
Sheekh Axmed Macalin Adan Sulub
7.4 MB32:25 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q2
13.5 MB59:02 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q3
11 MB47:50 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q4
12 MB52:28 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q5
11 MB48:05 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q6
8 MB34:47 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q7
13 MB56:45 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q8
14.4 MB63:01 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q9
10.9 MB47:42 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q10
10.1 MB44:04 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q11
11 MB48:13 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q12
11.2 MB48:55 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q13
8 MB34:56 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q14
13.4 MB58:28 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q15
8.9 MB38:45 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q16
8.1 MB35:22 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q17
11.1 MB48:20 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q18
10.5 MB45:41 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q19
12.4 MB54:17 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q20
14.3 MB62:20 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q21
13.7 MB60:00 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q22
17 MB74:22 min
Play   

 

Al Muqadimatul Al Jazariyah

Name Size LengthPlay
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q1
Sheekh Axmed Macalin Adan Sulub
7.4 MB32:25 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q2
13.5 MB59:02 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q3
11 MB47:50 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q4
12 MB52:28 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q5
11 MB48:05 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q6
8 MB34:47 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q7
13 MB56:45 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q8
14.4 MB63:01 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q9
10.9 MB47:42 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q10
10.1 MB44:04 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q11
11 MB48:13 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q12
11.2 MB48:55 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q13
8 MB34:56 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q14
13.4 MB58:28 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q15
8.9 MB38:45 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q16
8.1 MB35:22 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q17
11.1 MB48:20 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q18
10.5 MB45:41 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q19
12.4 MB54:17 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q20
14.3 MB62:20 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q21
13.7 MB60:00 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q22
17 MB74:22 min
Play   

Nagala Soco Facebook

Xuquuqda Nabigeena

Print this page

NamePlay
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q1
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q2
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q3
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q4
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q5
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q6
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q7
Play   

Axkaamul Jaalis

Print this page

NamePlay
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ1
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ2
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ3
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ4
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ5
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ6
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ7
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ8
Play   

Usuulul Sunnah

Print this page
Rate this item
(0 votes)

NamePlay
Usuulul Sunnah Q1
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q2
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q3
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q4
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q5
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q6
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q7
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   

Read 2241866 times Last modified on Sunday, 05 June 2016 01:59

Matni Al-Shadhibiyah

Print this page
Rate this item
(0 votes)

NamePlay
Matni Al-Shaadhibiyah Q1
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q2
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q3
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q4
Play   

 

 

 

 

 

Read 2221873 times Last modified on Sunday, 12 June 2016 01:53

Who's Online

We have 516 guests and no members online

Contact Us

Sh. Bashiir Yusuuf Shiil
Fadlan sax qoraalka si aan u fahano su'aashaada
Tel: 416-745-2888
Email: bashiirshiil@hotmail.com
Address: Toronto Ontario

AhmedShaakir
Haddaad rabto inaad farriin ama codsi usoo dirto maamulka
Email: duruus1@gmail.com
Address: Ottawa Ontario

Follow Us Nagala Soco

 

Copyright © Duruus.com.