Ahmed Shaakir

Ahmed Shaakir

Friday, 02 January 2015 02:25

Manduumatul Khaqaani FiicilTajwiid

Name Size LengthPlay
Manduumatul Khaqani FiicilTajwiid Q1
49.6 MB54:10 min
Play   
Manduumatul Khaqani FiicilTajwiid Q2
17.3 MB37:49 min
Play   
Manduumatul Khaqani FiicilTajwiid Q3
29.5 MB32:11 min
Play   
Manduumatul Khaqani FiicilTajwiid Q4
11.6 MB12:43 min
Play   
Manduumatul Khaqani FiicilTajwiid Q5
25.7 MB28:06 min
Play   
6
2.5 MB min
Play   

Friday, 02 January 2015 02:08

Al Hidaayatul Mustafiid Fiicilm Tajwiid

Name Size LengthPlay
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q1
Sheekh Axmed Macalin Adan Sulub
7.4 MB32:25 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q2
13.5 MB59:02 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q3
11 MB47:50 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q4
12 MB52:28 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q5
11 MB48:05 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q6
8 MB34:47 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q7
13 MB56:45 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q8
14.4 MB63:01 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q9
10.9 MB47:42 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q10
10.1 MB44:04 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q11
11 MB48:13 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q12
11.2 MB48:55 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q13
8 MB34:56 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q14
13.4 MB58:28 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q15
8.9 MB38:45 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q16
8.1 MB35:22 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q17
11.1 MB48:20 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q18
10.5 MB45:41 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q19
12.4 MB54:17 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q20
14.3 MB62:20 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q21
13.7 MB60:00 min
Play   
Al Muqaddimatul Al-Jazariyah Q22
17 MB74:22 min
Play   

 

Thursday, 01 January 2015 03:22

Maqshurat ibn durayd

Name Size LengthPlay
Maqshurat ibn durayd Q1
Sh. Shariif Dhawiil
23.1 MB50:32 min
Play   
Maqshurat ibn durayd Q2
Sh. Shariif Dhawiil
26.3 MB57:25 min
Play   
Maqshurat ibn durayd Q3
Sh. Shariif Dhawiil
20.6 MB45:06 min
Play   
Maqshurat ibn durayd Q4
Sh. Shariif Dhawiil
17 MB37:09 min
Play   
Maqshurat ibn durayd Q5
Sh. Shariif Dhawiil
23.2 MB50:40 min
Play   
Maqshurat ibn durayd Q6
Sh. Shariif Dhawiil
14 MB30:32 min
Play   
Maqshurat ibn durayd Q7
Sh. Shariif Dhawiil
18.1 MB39:27 min
Play   
Maqshurat ibn durayd Q8
Sh. Shariif Dhawiil
22.3 MB48:45 min
Play   
Maqshurat ibn durayd Q9
Sh. Shariif Dhawiil
19.5 MB42:31 min
Play   
Maqshurat ibn durayd Q10
Sh. Shariif Dhawiil
19.5 MB42:41 min
Play   

 

Monday, 29 December 2014 06:41

Sharxu Tuxfatul Ikhwaan fiicilm Majaas

Name Size LengthPlay
Sharx Tuxfatul Ikhwaan Fii Cilmil Majaas Q1
Sh. Shariif Dhawiil
27.7 MB60:36 min
Play   
Sharx Tuxfatul Ikhwaan Fii Cilmil Majaas Q2
Sh. Shariif Dhawiil
27.5 MB60:03 min
Play   
Sharx Tuxfatul Ikhwaan Fii Cilmil Majaas Q3
Sh. Shariif Dhawiil
28 MB61:06 min
Play   
Sharx Tuxfatul Ikhwaan Fii Cilmil Majaas Q4
Sh. Shariif Dhawiil
28.2 MB61:30 min
Play   
Sharx Tuxfatul Ikhwaan Fii Cilmil Majaas Q5
Sh. Shariif Dhawiil
28.2 MB61:34 min
Play   
Sharx Tuxfatul Ikhwaan Fii Cilmil Majaas Q6
Sh. Shariif Dhawiil
28 MB61:12 min
Play   
Sharx Tuxfatul Ikhwaan Fii Cilmil Majaas Q7
Sh. Shariif Dhawiil
15.6 MB34:02 min
Play   

Monday, 29 December 2014 06:40

Baanat Sucadu

Name Size LengthPlay
Baanat Sucad Q1
Sh. Shariif Dhawiil
39.4 MB43:03 min
Play   
Baanat Sucad Q2
Sh. Shariif Dhawiil
26.1 MB28:28 min
Play   
Baanat Sucad Q3
Sh. Shariif Dhawiil
28.4 MB31:00 min
Play   

Monday, 29 December 2014 06:39

Maqaamaat Alxariiri

Name Size LengthPlay
An-Nas
Ahmad Saud
0.7 MB0:44 min
Play   

Monday, 29 December 2014 06:38

Alrisaala Assamarqandiya

Name Size LengthPlay
Al Risala Al-Samarqandiyah Q1
Sh. Shariif Dhawiil
22.7 MB49:31 min
Play   
Al Risala Al-Samarqandiyah Q2
Sh. Shariif Dhawiil
47.5 MB51:54 min
Play   
Al Risala Al-Samarqandiyah Q3
Sh. Shariif Dhawiil
24.2 MB26:23 min
Play   
Al Risala Al-Samarqandiyah Q4
Sh. Shariif Dhawiil
41 MB44:45 min
Play   
Al Risala Al-Samarqandiyah Q5
Sh. Shariif Dhawiil
28.5 MB31:09 min
Play   
Al Risala Al-Samarqandiyah Q6
Sh. Shariif Dhawiil
37 MB40:28 min
Play   

Monday, 29 December 2014 06:35

Xadiiqatu Tasriif

Name Size LengthPlay
Sarfi Xadiiqatu Tasriif Q1
Sh. Shariif Dhawiil
19.6 MB57:13 min
Play   
Sarfi Xadiiqatu Tasriif Q2
Sh. Shariif Dhawiil
53.1 MB57:58 min
Play   
Sarfi Xadiiqatu Tasriif Q3
Sh. Shariif Dhawiil
26.4 MB28:48 min
Play   
Sarfi Xadiiqatu Tasriif Q4
Sh. Shariif Dhawiil
25.4 MB27:47 min
Play   
Sarfi Xadiiqatu Tasriif Q5
Sh. Shariif Dhawiil
38.4 MB41:56 min
Play   
Sarfi Xadiiqatu Tasriif Q6
Sh. Shariif Dhawiil
28.3 MB30:55 min
Play   
Sarfi Xadiiqatu Tasriif Q7
Sh. Shariif Dhawiil
41.6 MB45:26 min
Play   
Sarfi Xadiiqatu Tasriif Q8
Sh. Shariif Dhawiil
35 MB38:13 min
Play   
Sarfi Xadiiqatu Tasriif Q9
Sh. Shariif Dhawiil
44.6 MB48:43 min
Play   
Sarfi Xadiiqatu Tasriif Q10
Sh. Shariif Dhawiil
39.8 MB43:25 min
Play   
Sarfi Xadiiqatu Tasriif Q11
Sh. Shariif Dhawiil
38 MB41:30 min
Play   
Sarfi Xadiiqatu Tasriif Q12
Sh. Shariif Dhawiil
20.3 MB22:09 min
Play   
Sarfi Xadiiqatu Tasriif Q13
Sh. Shariif Dhawiil
47.3 MB51:37 min
Play   
Sarfi Xadiiqatu Tasriif Q14
Sh. Shariif Dhawiil
45.2 MB49:20 min
Play   
Sarfi Xadiiqatu Tasriif Q15
Sh. Shariif Dhawiil
25.9 MB28:14 min
Play   

Monday, 29 December 2014 06:34

Mucalaqaatul Casharah

Name Size LengthPlay
Mucalaqatu Imru ulQays Q1
Sh. Shariif Dhawiil
18.9 MB41:10 min
Play   
Mucalaqatu Imru ulQays Q2
Sh. Shariif Dhawiil
16.2 MB35:20 min
Play   
Mucalaqatu Imru ulQays Q3
Sh. Shariif Dhawiil
19.2 MB41:50 min
Play   
Mucalaqatu Imru ulQays Q4
Sh. Shariif Dhawiil
17.4 MB37:59 min
Play   
Mucalaqatu Imru ulQays Q5
Sh. Shariif Dhawiil
10.8 MB23:40 min
Play   
Mucalaqatu Darfata IbnulCabdi Q1
Sh. Shariif Dhawiil
18.8 MB41:04 min
Play   
Mucalaqatu Darfata IbnulCabdi Q2
Sh. Shariif Dhawiil
35.4 MB77:25 min
Play   
Mucalaqatu Darfata IbnulCabdi Q3
Sh. Shariif Dhawiil
14.7 MB32:09 min
Play   
Mucalaqatu Darfata IbnulCabdi Q4
Sh. Shariif Dhawiil
19.9 MB43:33 min
Play   
Mucalaqatu Zuhayr Ibnu Abii Salmaa Q1
Sh. Shariif Dhawiil
20.8 MB45:24 min
Play   
Mucalaqatu Zuhayr Ibnu Abii Salmaa Q2
Sh. Shariif Dhawiil
11.5 MB25:07 min
Play   
Mucalaqatu Zuhayr Ibnu Abii Salmaa Q3
Sh. Shariif Dhawiil
16.6 MB36:20 min
Play   
Mucalaqatu Labiid Alcaamiri Q1
Sh. Shariif Dhawiil
21 MB45:51 min
Play   
Mucalaqatu Labiid Alcaamiri Q2
Sh. Shariif Dhawiil
9.5 MB20:41 min
Play   
Mucalaqatu Labiid Alcaamiri Q3
Sh. Shariif Dhawiil
10.9 MB23:45 min
Play   
Mucalaqatu Labiid Alcaamiri Q4
Sh. Shariif Dhawiil
17.9 MB39:07 min
Play   
Mucalaqatu Labiid Alcaamiri Q5
Sh. Shariif Dhawiil
9.6 MB20:56 min
Play   
Mucalaqatu Camar IbnuKalthuum Q1
Sh. Shariif Dhawiil
16.2 MB35:21 min
Play   
Mucalaqatu Camar IbnuKalthuum Q2
Sh. Shariif Dhawiil
23.2 MB50:43 min
Play   
Mucalaqatu Camar IbnuKalthuum Q3
Sh. Shariif Dhawiil
21.6 MB47:05 min
Play   
Mucalaqatu Cantara Ibnu Shadaad Q1
Sh. Shariif Dhawiil
23.5 MB51:19 min
Play   
Mucalaqatu Cantara Ibnu Shadaad Q2
Sh. Shariif Dhawiil
19.5 MB42:29 min
Play   
Mucalaqatu Cantara Ibnu Shadaad Q3
Sh. Shariif Dhawiil
22.8 MB49:48 min
Play   
Mucalaqatu ALxaarith Ibnu Xilizah Q1
Sh. Shariif Dhawiil
12.5 MB27:16 min
Play   
Mucalaqatu ALxaarith Ibnu Xilizah Q2
Sh. Shariif Dhawiil
31.1 MB67:54 min
Play   
Mucalaqatu ALacshaa Q1
Sh. Shariif Dhawiil
19.6 MB42:44 min
Play   
Mucalaqatu ALacshaa Q2
Sh. Shariif Dhawiil
13.4 MB29:12 min
Play   
Mucalaqatu ALacshaa Q3
Sh. Shariif Dhawiil
15.5 MB33:46 min
Play   
Mucalaqatu ALnaabiqatu Dubyaani Q1
Sh. Shariif Dhawiil
15.9 MB34:44 min
Play   
Mucalaqatu ALnaabiqatu Dubyaani Q2
Sh. Shariif Dhawiil
18.7 MB40:54 min
Play   
Mucalaqatu Cabiid IbnulAbras Q1
Sh. Shariif Dhawiil
17.2 MB37:33 min
Play   

Monday, 29 December 2014 06:31

Al Caruud Wal Qawaafi

Name Size LengthPlay
Al Caruud Wal Qawaafi Q1
Sh. Cabdulqaadir Cukaashe
25.6 MB28:00 min
Play   
Al Caruud Wal Qawaafi Q2
25.5 MB27:49 min
Play   
Al Caruud Wal Qawaafi Q3
26.3 MB28:41 min
Play   
Al Caruud Wal Qawaafi Q4
24.1 MB26:22 min
Play   
Al Caruud Wal Qawaafi Q5
26.4 MB28:51 min
Play   
Al Caruud Wal Qawaafi Q6
13.1 MB14:19 min
Play   
Al Caruud Wal Qawaafi Q7
27 MB29:32 min
Play   
Al Caruud Wal Qawaafi Q8
27.5 MB30:01 min
Play   
Al Caruud Wal Qawaafi Q9
26.9 MB29:22 min
Play   
Al Caruud Wal Qawaafi Q10
27.2 MB29:42 min
Play   
Al Caruud Wal Qawaafi Q11
26.5 MB28:59 min
Play   
Al Caruud Wal Qawaafi Q12
26.6 MB29:05 min
Play   
Al Caruud Wal Qawaafi Q13
25.8 MB28:10 min
Play   
Al Caruud Wal Qawaafi Q14
25.4 MB27:46 min
Play   
Al Caruud Wal Qawaafi Q15
27.4 MB29:56 min
Play   
Al Caruud Wal Qawaafi Q16
27 MB29:30 min
Play   
Al Caruud Wal Qawaafi Q17
26.4 MB28:50 min
Play   
Al Caruud Wal Qawaafi Q18
24.4 MB26:41 min
Play   
Al Caruud Wal Qawaafi Q19
28.1 MB30:39 min
Play   

Nagala Soco Facebook

Xuquuqda Nabigeena

Print this page

NamePlay
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q1
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q2
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q3
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q4
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q5
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q6
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q7
Play   

Axkaamul Jaalis

Print this page

NamePlay
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ1
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ2
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ3
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ4
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ5
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ6
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ7
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ8
Play   

Usuulul Sunnah

Print this page
Rate this item
(0 votes)

NamePlay
Usuulul Sunnah Q1
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q2
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q3
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q4
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q5
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q6
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q7
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   

Read 2240830 times Last modified on Sunday, 05 June 2016 01:59

Matni Al-Shadhibiyah

Print this page
Rate this item
(0 votes)

NamePlay
Matni Al-Shaadhibiyah Q1
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q2
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q3
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q4
Play   

 

 

 

 

 

Read 2220841 times Last modified on Sunday, 12 June 2016 01:53

Who's Online

We have 280 guests and no members online

Contact Us

Sh. Bashiir Yusuuf Shiil
Fadlan sax qoraalka si aan u fahano su'aashaada
Tel: 416-745-2888
Email: bashiirshiil@hotmail.com
Address: Toronto Ontario

AhmedShaakir
Haddaad rabto inaad farriin ama codsi usoo dirto maamulka
Email: duruus1@gmail.com
Address: Ottawa Ontario

Follow Us Nagala Soco

 

Copyright © Duruus.com.